Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường của Viện công nghệ môi trường

Lượt xem:


Viện Công nghệ môi trường – Đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường theo Nghị định 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ, Số hiệu VIMCERTS 079

Theo Quyết định số 983/QĐ-BTNMT  ngày 23/04/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Viện Công nghệ môi trường là đơn vị đáp ứng đầy đủ theo quy định của Chính Phủ về tính pháp lý, năng lực và điều kiện tổ chức các hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

GCN1GCN2

Là đơn vị trực thuộc Viện Công nghệ môi trường, Trung tâm Công nghệ môi trường tại Đà Nẵng được trang bị nhiều hệ thống thiết bị hiện trường cho tới phòng thí nghiệm đầy đủ và hiện đại. Bên cạnh đó, Trung tâm đã xây dựng được đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu và nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và triển khai các dịch vụ về khoa học và công nghệ môi trường. Việc được cấp giấy CNĐĐK theo NĐ127/2014/NĐ-CP khẳng định vị thế và năng lực của Trung tâm trong lĩnh vực quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung Tây Nguyên.