Dự án Nâng cao chất lượng nước thải sau xử lý và cải thiện cách vận hành của trạm xử lý nước thải của các nhà máy chế biến thủy sản

Dự án Nâng cao chất lượng nước thải sau xử lý và cải thiện cách vận hành của trạm xử lý nước thải của các nhà máy chế biến thủy sản

Lượt xem:

Vào ngày 10/9/2014 vừa qua, tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng, cuộc họp khai mạc dự án “Nâng cao chất lượng nước thải sau xử lý và cải thiện cách vận hành của trạm xử lý nước thải của các nhà máy chế biến thủy sản” đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham gia của đoàn chuyên gia Nhật Bản, Sở Khoa học [...]
Project for Enhancing Capacity of Vietnamese Academy of Science and Technology in Water Environment Protection (Phase 2)

Project for Enhancing Capacity of Vietnamese Academy of Science and Technology in Water Environment Protection (Phase 2)

Lượt xem:

Recently, the gross domestic product of Vietnam has increased at a rate of 7 percent or higher, providing continued stable economic growth. Supporting that rapid growth are the secondary and tertiary sectors of the economy as well as urban sector development, though these factors have led to water pollution from industrial and residential wastewater along with an increase in solid waste, air pollution and other environmental problems. To respond [...]