Thiết bị điện hóa ECAWA

Thiết bị điện hóa ECAWA

Lượt xem:

1.  Tên thiết bị: Thiết bị hoạt hoá điện hoá ECAWA 2.       Mô tả đặc tính thiết bị: Thiết bị hoạt hoá điện hoá ECAWA để điều chế dung dịch anolit và catolit trên cơ sở buồng điện hoá nhập từ LB Nga. Thiết bị có nhiều loại công suất khác nhau từ 15 lít đến 1000 lit sản phẩm /giờ đáp ứng nhu cầu thực tiễn ứng dụng trong chăn nuôi, [...]