Giới thiệu

Lượt xem:


  Tên cơ quan: Trung tâm Công nghệ môi trường tại Đà Nẵng

»  Tên cơ quan chủ quản: Viện Công nghệ môi trường

» Tên tiếng anh: Da Nang Environmental Technology Center

» Tên viết tắt : DANETC

» Website: http//danetc.vn

» Tên cơ quan thành lập: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

» Ngày thành lập: 16/09/2008

» Địa chỉ: Đường Trần Đại Nghĩa, Phường Hòa Hải, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

» Điện thoại: 02363.3967797;   Fax: 0236.3967291

Đến nay Trung tâm đã có 3 Tổ chuyên môn :  Nghiên cứu khoa học; Văn phòng tổng hợp và Triển khai ứng dụng.