HỘI THẢO NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ THÍCH ỨNG XỬ LÝ BÙN HỮU CƠ THU KHÍ SINH HỌC PHÁT ĐIỆN.

Lượt xem:


Vào ngày 17/6/2017, trong khuôn khổ nội dung đề tài hợp tác Nghị Định Thư giữa Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Viện Kỹ thuật Môi trường, Đại học Quốc gia Đài Loan “Nghiên cứu phát triển công nghệ thích ứng xử lý bùn hữu cơ thu khí sinh học phát điện”,Ban Chủ nhiệm đề tài phối hợp cùng nhóm nghiên cứu tổ chức hội thảo: “Nghiên cứu phát triển công nghệ thích ứng xử lý bùn hữu cơ thu khí sinh học phát điện” với nội dung:

  1. Quá trình phân hủy kị khí của các phế thải hữu cơ sinh khí biogas.
  2. Các phương pháp tiền xử lý bùn thải
  3. Các kĩ thuật làm sạch khí biogas và kỹ thuật phát điện.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

Tiến sĩ Đỗ Văn Mạnh phát biểu ý kiến

 

Tiến sĩ Chang phát biểu về sản xuất khí biogas tại Việt Nam

 

Giáo sư Chang giới thiệu về trường đại học Đông Hải

 

Buổi hội thảo kết thúc thành công và tốt đẹp