Nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ khí sinh học tiên tiến phát điện và sử dụng bùn thải sau khi lên men yếm khí để sản xuất phân bón hữu cơ phát triển nông nghiệp sạch tại Đắk Lắk” thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016 – 2020

Lượt xem:


Ngày 06/04/2021, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước đã đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ khí sinh học tiên tiến phát điện và sử dụng bùn thải sau khi lên men yếm khí để sản xuất phân hữu cơ phát triển nông nghiệp sạch tại Đắk Lắk”, mã số: TN18/C07. Đề tài thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế (Chương trình Tây Nguyên 2016 – 2020) do Viện Hàn lâm Khoc học và Công nghệ Việt Nam chủ trì, GS.VS. Châu Văn Minh chủ nhiệm chương trình.
Đề tài do PGS.TS. Đỗ Văn Mạnh làm chủ nhiệm, Viện Công nghệ môi trường – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chủ trì. Hội đồng nghiệm thu gồm 9 thành viên do PGS.TS. Chu Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Chủ tịch hội đồng; TS. Nguyễn Đình Kỳ, Ban Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 2016 – 2020 – Phó chủ tịch Hội đồng chủ trì buổi họp.
Thay mặt các nhà khoa học tham gia đề tài, PGS. TS. Đỗ Văn Mạnh báo cáo tóm tắt kết quả của đề tài, đề cập đến các vấn đề: tổng quan hiện trạng phát sinh, xử lý bùn thải và khí sinh học đối với một số nhóm ngành chính tại 5 tỉnh Tây Nguyên; đề tài tập trung nghiên cứu và đánh giá chi tiết lượng bùn thải của Nhà máy Bia Sài Gòn – Đắk Lắk, thuộc Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn – miền Trung với các dây chuyền sản xuất sản phẩm bia rượu, sữa và nước uống đóng chai; Dựa trên những nghiên cứu và đánh giá, đề tài đã xây dựng thành công mô hình phân hủy bùn yếm khí sinh học, thu hồi khí sinh học phát điện và quy trình sản xuất phân bón hữu cơ đạt tiêu chuẩn theo Mục 3, phụ lục V, Nghị định 108/2017/NĐ-CP, ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ; từ đó tổng hợp dữ liệu đánh giá hiệu quả kinh tế và khả năng nhân rộng mô hình. Ban chủ nhiệm đề tài cùng với lãnh đạo đơn vị chủ trì và Ban chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 2016 – 2020 đã hoàn thành việc ký kết, chuyển giao dây chuyền công nghệ khí sinh học tiên tiến phát điện và sử dụng bùn thải sau khi lên men yếm khí để sản xuất phân bón hữu cơ phát triển nông nghiệp sạch cho Ban lãnh đạo Công ty Bia Sài Gòn – Miền Trung.
Đề tài đã công bố 7 bài nghiên cứu trên tạp chí khoa học chuyên ngành, trong đó có 01 bài tạp chí quốc tế, 06 bài tạp chí trong nước, 01 chương trong sách quốc tế, 02 bộ sách tham khảo. Từ các ý tưởng, các kết quả thực nghiệm và công bố của đề tài đã được Hội đồng Giải thưởng Hitachi toàn cầu về đổi mới Sáng tạo Châu Á 2020 (The Hitachi Global Foundation Asia Innovation Award 2020) chấm giải nhất. Đề tài đã đào tạo thành công 02 thạc sỹ, hỗ trợ 1 tiến sỹ và 15 sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật môi trường. Bên cạnh đó, đề tài được cấp 01 bằng độc quyền giải pháp hữu ích, 01 chấp nhận đơn hợp lệ giải pháp hữu ích và 01 chấp nhận đơn hợp lệ về sáng chế độc quyền.


Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Đỗ Văn Mạnh báo cáo kết quả của Đề tài trước Hội đồng nghiệm thu

Hội đồng khoa học đã thảo luận, xem xét đối với từng nội dung nghiên cứu của đề tài và thống nhất đánh giá các kết quả nghiên cứu đạt được như sau: Các sản phẩm của đề tài đáp ứng chất lượng, không những đem lại hiệu quả về mặt kinh tế mà còn đem lại giá trị về mặt xã hội, mô hình thích hợp để nhân rộng và mở rộng quy mô tại các nhà máy khác trong tương lai. Về mặt số lượng và sản phẩm, đã thực hiện đầy đủ theo đúng yêu cầu của Hợp đồng nghiên cứu KH&CN đã ký và hoàn thành vượt mức các sản phẩm so với yêu cầu của Hợp đồng. Đề tài đã được Hội đồng nghiệm thu và đánh giá xếp loại “Xuất sắc”.

Một vài hình ảnh kết quả của đề tài

Nguồn: https://vast.gov.vn/web/guest/tin-chi-tiet/-/chi-tiet/nghiem-thu-%C4%91e-tai-nghien-cuu-phat-trien-va-ung-dung-cong-nghe-khi-sinh-hoc-tien-tien-phat-%C4%91ien-va-su-dung-bun-thai-sau-khi-len-men-yem-khi-%C4%91e-san-xuat-phan-bon-huu-co-phat-trien-nong-nghiep-sach-tai-%C4%91ak-lak-thuoc-chuong-trinh-tay-nguyen-2016-2020-19807-2.html