Phân tích đồng thời các sản phẩm của phản ứng thủy phân Gamma – Oryzanol bằng phương pháp sắc ký lỏng cao áp

Lượt xem: