Phát hiện một loài bò cạp mới ở miền núi phía Bắc Việt Nam

Lượt xem:


Loài bọ cạp mới này có tên có tên khoa học là Euscorpiops cavernicola Lourenco & Phạm, được phát hiện bởi TS. Phạm Đình Sắc thuộc Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và TS. Wilson Lourenco thuộc Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Paris – Pháp.

Loài bọ cạp mới thuộc họ Euscorpiidae, được mô tả dựa trên các mẫu vật thu thập được trong hang Hua Ma, xã Quảng Khê, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Mô tả của loài được công bố trên Tạp chí Quốc tế Comptes Rendus Biologies (tháng 7/2013). Và đây là lần đầu tiên ghi nhận loài bọ cạp họ Euscorpiidae phân bố trong môi trường hang động.Bocapmoibaccan

Trước đó, năm 2010 và 2012, TS. Phạm Đình Sắc và cộng sự đã tiến hành cuộc khảo sát các loài động vật không xương sống tại động khu vực Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình. Tại đây, ông đã phát hiện hai loài bọ cạp mới có tên khoa học là Vietbocap canhi Lourenco & Pham, 2010 và Vietbocap thienduongensis Lourenco & Pham, 2012. Các phát hiện mới này đã trở thành một trong mười sự kiện nổi bật thuộc lĩnh vực môi trường được các nhà báo chuyên viết về môi trường ở Việt Nam bình chọn trong tháng 12/2012 tại Thành phố Hồ Chí Minh, do Báo điện tử Tin Môi trường Việt Nam tổ chức (xem  tại đây).

Theo TS. Phạm Đình Sắc, các phát hiện mới không chỉ có ý nghĩa trong khoa học mà còn có giá trị thực tiễn cao bởi nọc bọ cạp là nguyên liệu tự nhiên tiềm năng cho ngành dược hiện tại và trong tương lai.

Nguồn tin: Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Xử lý tin: Minh Tâm