TẬP HUẤN HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT PHÂN COMPOST

Lượt xem:


11

Thực hiện nội dung của Đề tài Ứng dụng chế phẩm vi sinh trong xử lý môi trường và sản xuất phân compost từ nguồn phân gia cầm và phế thải nông nghiệp, sáng ngày 27 tháng 05 năm 2016, tại hội trường xã An Phước, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã diễn ra buổi Tập huấn Hướng dẫn quy trình công nghệ sản xuất phân Compost cho những hộ nông dân tại đây. Thành phần tham dự  bao gồm Tổ chức chủ trì đề tài: phòng Kinh tế và Hạ tầng Đại Lộc, Đơn vị thực hiện đề tài: Trung tâm Công nghệ môi trường tại Đà Nẵng và các hộ chăn nuôi gia cầm.

Tại buổi tập huấn, các nông dân tham dự đã đưa ra những câu hỏi liên quan đến cách thức thực hiện quy trình ủ phân cho phù hợp với điều kiện, quy mô từng hộ chăn nuôi, đến việc kiểm tra chất lượng phân về độ mùn, nhiệt độ, độ ẩm, các vi sinh vật cũng như hướng đi cho sản phẩm phân sau ủ. Nhiều bà con nông dân cũng muốn phía cơ quan phối hợp thực hiện là Trung tâm Công nghệ môi trường tại Đà Nẵng hỗ trợ thắc mắc của bà con khi thực hiện ủ phân compost lúc cần thiết, hỗ trợ về địa chỉ mua các trang thiết bị làm mô hình thùng ủ. Những thắc mắc này đã được Ban chủ nhiệm đề tài và cơ quan phối hợp thực hiện giải đáp cụ thể, cặn kẽ cho bà con hiểu và dễ dàng thực hiện.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:

11..

11....

Đại diện Phòng Kinh tế – Hạ tầng Đại Lộc phát biểu khai mạc buổi tập huấn

1111

11111

Ks. Huỳnh Đức Long, Trung tâm Công nghệ môi trường tại Đà Nẵng trình bày Quy trình công nghệ sản xuất phân Compost

ê

Bà con nông dân trao đổi nhừng thắc mắc.

Kết thúc buổi tập huấn, Đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng Đại Lộc cũng đưa ra ý kiến với những hộ chăn nuôi có quy mô nhỏ khó để thực hiện thì có thể sử dụng hình thức kết hợp với những hộ chăn nuôi khác để xây dựng mô hình vừa mang lại hiệu quả kinh tế vừa giảm tối đa tác động xấu đến môi trường.

Việc tận dụng các nguồn thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi gia cầm để sản xuất phân compost sẽ góp phần bảo về môi trường và nâng cao thu nhập cho bà con nông dân.