Công Tác Phát Triển Nhân Sự Của Trung Tâm Công Nghệ Môi Trường Tại Đà Nẵng

Lượt xem:


Ngày 10/10/2014 được sự phân công của Viện Công nghệ môi trường  vào làm việc về công tác nghiên cứu khoa học và định hướng phát triển nhân sự cho Trung tâm. Đồng chí ThS. NCS. Nguyễn Trần Điện Phó Viện trưởng đã có buổi làm việc rất sâu sát và cụ thể với Trung tâm về các hoạt động nghiên cứu triển khai khoa học và công nghệ trong 9 tháng đầu năm và công tác bổ sung cán bộ quản lý cho Trung tâm.

Theo công văn trình lãnh đạo Viện của Giám đốc Trung tâm về việc đề đạt cán bộ ThS. NCS Trương Thị Hòa  giữ chức Phó giám đốc Trung tâm. Đồng chí Nguyễn Trần Điện đã thực hiện các thủ tục lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ Hòa tại buổi làm việc tại Trung tâm.

1

Hình ảnh trong buổi làm việc tại Trung tâm của PVT. ThS. NCS. Nguyễn Trần Điện2