Hoạt Động Xây Dựng Trạm XLNT Bệnh Viện Điều Dưỡng-Phục Hồi Chức Năng Thành Phố Đà Nẵng

Lượt xem:


Trong khuôn khổ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lọc sinh học cải tiến trong xử lý nước thải yê tế tại Bệnh viện Điều dưỡng-Phục hồi chức năng thành phố Đà Nẵng”.  Công suất thiết kế 30 m3/ngđ, hiện nay công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện.IMG_0112Cán bộ Trung tâm Công nghệ môi trường tại Đà Nẵng khảo sát mặt bằng xây dựng trạm XLNT

Trạm XLNT Bệnh Viện ĐDPHCN TP ĐÀ NÃNGCán bộ Trung tâm Công nghệ môi trường tại Đà Nẵng kiểm tra tiến độ  xây dựng trạm XLNT