Triển khai thực hiện đề tài “Đánh giá biến động độ mặn (NaCl) của Sông Cu Đê, Đà Nẵng trong giai đoạn từ tháng 6 – 11/2014”.

Lượt xem:


Trong khuôn khổ thực hiện đề tài cán bộ Trung tâm Công nghệ môi trường tại Đà Nẵng đã tiến hành khảo sát và lấy mẫu theo định kỳ và kết quả cho thấy những biến động lớn về chất lượng nước sông Cu Đê qua những tháng mùa khô và mùa mưa. Về sự thay đổi độ mặn rất rõ rệt qua các tháng tại lưu vực con sông này.

IMG_0022Khảo sát chất lượng nước sông Cu Đê, thành phố Đà Nẵng

Kết quả khảo sát đã chỉ ra cho thấy khoảng cách trung bình từ hạ nguồn lên đến thượng nguồn độ mặn dao động khoảng 7 o/oo/5 km.

IMG_0012Đo mẫu tại hiện trường lưu vực sông Cu Đê